Studio U Reclame, gevestigd aan Eikenstraat 24, 6067AV Linne, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

website: http://www.studio-u.nl

adres: Eikenstraat 24, 6067AV Linne

tel.: 0655377542

info@studio-u.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Studio U verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons heeft verstrekt, bijvoorbeeld om een opdracht te factureren of offerte uit te brengen.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • -Voor- en achternaam
 • -Adresgegevens
 • -Telefoonnummer
 • -E-mailadres
 • -Locatiegegevens
 • -Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt in correspondentie en/of telefonisch

Studio U verwerkt bovenstaande persoonsgegevens om de volgende doelen te kunnen verwezenlijken:

 • -Het afhandelen van uw betaling
 • -Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • -U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • -Om goederen en diensten bij u af te leveren

Bewaartermijn persoonsgegevens

Studio U bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 • -Personalia
  • Bewaartermijn: totdat u aangeeft niet langer klant bij ons te zijn.
  • Reden: om het mogelijk te maken opdrachten/offertes te kunnen afhandelen.
 • -Adresgegevens
  • Bewaartermijn: totdat u aangeeft niet langer klant bij ons te zijn.
  • Reden: om het mogelijk te maken opdrachten/offertes te kunnen afhandelen.

Delen van persoonsgegevens met derden

Studio U verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Studio U blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@studio-u.nl, t.a.v. Gilbert Lucas, de Functionaris Gegevensbescherming van Studio U

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak hierin ten minste de MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), het paspoortnummer en het Burgerservicenummer (BSN) zwart; eventueel kunt u ook de pasfoto zwart maken. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Studio U neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze Functionaris Gegevensbescherming, Gilbert Lucas, via info@studio-u.nl.